Seredský hodový jarmok

Seredský hodový jarmok
[2024-06-04]
Mesto Sereď a Dom kultúry v Seredi vás srdečne pozývajú na XXIII. Seredský hodový jarmok, ktorý sa bude konať v dňoch 21. – 23. júna 2024.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe