Dotazník k tvorbe Koncepcie rozvoja športu a telesnej výchovy na roky 2024 - 2028 mesta Sereď

Dotazník k tvorbe Koncepcie rozvoja športu a telesnej výchovy na roky 2024 - 2028 mesta Sereď
[2023-11-10]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe