Pozvánka na stretnutie - Koncepcia rozvoja kultúry

Pozvánka na stretnutie - Koncepcia rozvoja kultúry
[2023-11-09]
Pozvánka na stretnutie k pripravovanej Koncepcii rozvoja kultúry na roky 2024 – 2028 v meste Sereď
Mesto Sereď pripravuje novú Koncepciu rozvoja kultúry na roky 2024 – 2028.
Pozývame všetkých, ktorým záleží na smerovaní kultúry v našom meste na stretnutie, ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadačke na MsÚ v Seredi dňa 22. novembra 2023 t.j. v stredu o 16.00 hod.

Prílohy

  • Koncepcia rozvoja kultúry na roky 2024 – 2028 v meste Sereď PDF [178 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe