Informácie pre záujemcov o predajné miesto počas FLORA FEST 2024

Informácie pre záujemcov o predajné miesto počas FLORA FEST 2024
[2024-01-16]

Prílohy

  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj a o uzatvorenie Nájomnej zmluvy za trhové miesto, na kultúrnom podujatí FLORA FEST 2024 DOCX [15 KB]
  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj a o uzatvorenie Nájomnej zmluvy za trhové miesto, na kultúrnom podujatí FLORA FEST 2024 ODT [9 KB]
  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj a o uzatvorenie Nájomnej zmluvy za trhové miesto, na kultúrnom podujatí FLORA FEST 2024 PDF [195 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď