Harmonogram zberu odpadov v druhom polroku 2023

Harmonogram zberu odpadov v druhom polroku 2023
[2023-06-29]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond