Oznámenie o vykonaní orezu drevín a kríkov v kat. úz. Horný Čepeň a Šintava

Oznámenie o vykonaní orezu drevín a kríkov v kat. úz. Horný Čepeň a Šintava
[2023-03-21]

Prílohy

  • Oznámenie o vykonaní orezu drevín a kríkov v kat. úz. Horný Čepeň a Šintava PDF [85 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe