Jesenný zber objemných odpadov 21.11. - 28.11.2022

[2022-11-03]
Odpady je potrebné mať vyložené pred rodinným domom v deň zberu do 6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi:
 
KOMODITY
 
ZBER ELEKTROODPADU (chladničky, práčky, TV, drobné spotrebiče, svietidlá a pod. ... );  zber autobatérií
ZÓNA 1 : 21.novembra 2022 
ZÓNA 2 : 22.novembra 2022
 
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU (sedacie súpravy, postele, skrine, stoly, stoličky, koberce, sanitárna keramika,  matrace, okná, dvere, radiátory a pod. ... ); PNEUMATIKY NIE!
 
Nábytok prosím rozložte na čo najmenšie časti, v prípade vyloženia nadmerného množstva odpadu pred jedným rodinným domov, bude odvezený objemný odpad maximálne do objemu 4 m3! V prípade potreby vypratania celých garáží a rodinných domov majú občania celoročne k dispozícii Zberný dvor mesta Sereď.  Ďakujeme.
 
ZÓNA 1 : 23.novembra 2022
ZÓNA 2 : 28.novembra 2022
 
ZÓNA 1: ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepeňská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Konvalinková, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Nezábudková, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, SNP, Starý most, Strednočepeňská, Svätoplukova, Š. Moyzesa, Šintavská, Športová, Topoľová, Tulipánová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.
 
ZÓNA 2: ul. A. Hlinku, Bratislavská, Cukrovarská, Čepeňská, Dolnočepeňská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jarná, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Komenského, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Malý Háj, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, M.R. Štefánika, Nám. Slobody, Nová, Novomestská, Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekárska, Pionierska, Poľná, Považsky breh, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, Slnečná II, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.
 
ZBER SA USKUTOČNÍ NA KONKRÉTNEJ ULICI VŽDY IBA JEDENKRÁT! ULICE SA NEBUDÚ PRECHÁDZAŤ OPAKOVANE! ŽIADAME PRETO OBČANOV, ABY DODRŽALI TERMÍNY ZBERU A SVOJ ELEKTROODPAD A OBJEMNÝ ODPAD VYLOŽILI PRED RODINNÉ DOMY NAJNESKÔR V DEŇ ZBERU DO 6:00 RÁNO!
 
Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď

Prílohy

  • Jesenný zber objemných odpadov 21.11. - 28.11.2022 PDF [273 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond