Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín ul.Trnavská, k.ú. Sereď

[2022-05-19]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín ul.Trnavská, k.ú. Sereď PDF [373 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond