Zber odzdobených vianočných stromčekov začína v pondelok 10. januára

[2022-01-05]
Svoje živé a odzdobené vianočné stromčeky môžete od nedele 9. januára vykladať pred svoj rodinný dom, alebo uložiť vedľa kontajnerového stojiska svojho činžiaku. Od nasledovného dňa, pondelka 10. januára, mesto Sereď zabezpečí ich zber a ďalšie materiálové zhodnotenie.
 
Posledný deň zberu vyložených stromčekov bude pondelok 31. január 2022.
 
Drevná hmota bude zoštiepkovaná a využitá pre potreby mesta (pod záhony v rámci údržby verejnej zelene).
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond