Zber odpadov na rodinných domoch od januára 2022

[2021-12-30]

Prílohy

  • Harmonogram zberu odpadov na rodinných domoch v prvom polroku 2022 PDF [122 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond