Harmonogram zberu triedeného odpadu v druhom polroku 2020 - vrecový systém

[2020-06-15]

Prílohy

  • Harmonogram zberu triedeného odpadu v druhom polroku 2020 - vrecový systém PDF [394 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond