Zverejnenie miery vytriedenia odpadov

[2020-06-08]
V zmysle zákon č.329/2018 Z.z. o  Enviromentálnom fonde a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  bola v roku 2019 v  meste Sereď  úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 45,59%.
Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2020 je 12 € za tonu.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond