Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín - ul. I. Krasku

[2019-12-03]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín - ul. I. Krasku PDF [434 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond