Koniec zberu biologicky rozložiteľného odpadu v tomto roku 12. a 15. novembra

[2018-11-05]
Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že posledným termínom zberu konárov a vriec s biologicky  rozložiteľným odpadom
v roku 2018 bude pondelok 12. november.
 
Posledným termínom zberu 140 litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom bude v súlade s rozvrhom zberu odpadu
podľa ulíc pondelok 12. november a štvrtok 15. november.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond