Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov ul. SNP

[2018-10-10]
Výrub 1 ks stromu -  Sereď,  ul. SNP,  parc. reg. „C“ č. 61/1 k. ú. Sereď.

Prílohy

  • Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov ul. SNP PDF [201 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond