Rekonštrukcia povrchu ihriska na ulici D. Štúra v Seredi

Rekonštrukcia povrchu ihriska na ulici D. Štúra v Seredi
[2023-09-27]

Prílohy

  • Výzva na predkladanie cenových ponúk.pdf PDF [419 KB]
  • Priloha č. 1 Situácia.pdf PDF [866 KB]
  • Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérii - Výkaz výmer.ods ODS [31 KB]
  • Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérii - Výkaz výmer.xlsx XLSX [41 KB]
  • Príloha č. 3 Zmluva o dielo.docx DOCX [66 KB]
  • Príloha č. 3 Zmluva o dielo.odt ODT [37 KB]
  • Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií.docx DOCX [16 KB]
  • Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií.odt ODT [7 KB]
  • Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona 3432022....docx DOCX [14 KB]
  • Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona 3432022....odt ODT [5 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe