Rekonštrukcia cestnej komunikácie – Garbiarska ulica

Rekonštrukcia cestnej komunikácie – Garbiarska ulica
[2023-09-26]

Prílohy

  • Výzva na predkladanie cenových ponúk.pdf PDF [593 KB]
  • Príloha č. 1 Situácia - PD.png PNG [2.79 MB]
  • Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií - Výkaz výmer.ods ODS [20 KB]
  • Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií - Výkaz výmer.xlsx XLSX [31 KB]
  • Príloha č. 3 Zmluva o dielo.docx DOCX [67 KB]
  • Príloha č. 3 Zmluva o dielo.odt ODT [37 KB]
  • Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií.docx DOCX [16 KB]
  • Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií.odt ODT [7 KB]
  • Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona 3432022....docx DOCX [14 KB]
  • Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona 3432022....odt ODT [5 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe