Prieskum trhu „Fotovoltaická elektráreň MsÚ Sereď a MsP Sereď“

[2022-05-19]
Pre účasť v súťaži kontaktujte kontaktnú osobu z výzvy.

Prílohy

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond