Oznámenie o výsledku verejného obstarávania "Zariadenie a vybavenie odborných učební"

[2019-12-11]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond