Prieskum trhu „Stavebné úpravy a výmena okien ŠZŠ Fándlyho, Sereď“

[2019-02-04]

Prílohy

  • Výzva „Stavebné úpravy a výmena okien ŠZŠ Fándlyho, Sereď“ PDF [381 KB]
  • Projektová dokumentácia „Stavebné úpravy a výmena okien ŠZŠ Fándlyho, Sereď“ PDF [3.55 MB]
  • Zmluva o dielo „Stavebné úpravy a výmena okien ŠZŠ Fándlyho, Sereď“ PDF [513 KB]
  • Výkaz výmer „Stavebné úpravy a výmena okien ŠZŠ Fándlyho, Sereď“ PDF [578 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond