CUET- Oznámenie o uložení LZ na pošte - Rastislav Vančo, Ľuboš Gál, Mykhailo Zaidel r. 1988, Jana Bočáková r. 1978

CUET- Oznámenie o uložení LZ na pošte - Rastislav Vančo, Ľuboš Gál, Mykhailo Zaidel r. 1988, Jana Bočáková r. 1978
[2024-07-09]
Zverejnené od: 2024-07-09
Zverejnené do: 2024-07-29

Prílohy

  • CUET- Oznámenie o uložení LZ na pošte - Rastislav Vančo, Ľuboš Gál, Mykhailo Zaidel r. 1988, Jana Bočáková r. 1978 PDF [29 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď