Zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja

Zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja
[2024-07-04]
Zverejnené od: 2024-07-04
Zverejnené do: 2024-07-18

Prílohy

  • Zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja PDF [126 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď