Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mária Chynoradská

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mária Chynoradská
[2024-07-02]
Zverejnené od: 2024-07-02
Zverejnené do: 2024-07-17

Prílohy

  • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mária Chynoradská PDF [242 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď