Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Lucián Lakatoš r. 1997, Silvia Bihariová r. 1977, Iveta Martinkovičová, Miroslav Voroš, Dominik Danihel, Michal Suchánek, Roman Horváth r. 1976, Ružena Girgová r. 1966, Jana Barteková r. 1968, Róbert Kol

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Lucián Lakatoš r. 1997, Silvia Bihariová r. 1977, Iveta Martinkovičová, Miroslav Voroš, Dominik Danihel, Michal Suchánek, Roman Horváth r. 1976, Ružena Girgová r. 1966, Jana Barteková r. 1968, Róbert Kol
[2024-06-19]
Zverejnené od: 2024-06-19
Zverejnené do: 2024-07-08

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Lucián Lakatoš r. 1997, Silvia Bihariová r. 1977, Iveta Martinkovičová, Miroslav Voroš, Dominik Danihel, Michal Suchánek, Roman Horváth r. 1976, Ružena Girgová r. 1966, Jana Barteková r. 1968, Róbert Kol PDF [30 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď