Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Juraj Bílený r. 1973, Ľubica Žáková, Štefan Trnka

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Juraj Bílený r. 1973, Ľubica Žáková, Štefan Trnka
[2024-06-18]
Zverejnené od: 2024-06-18
Zverejnené do: 2024-07-08

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Juraj Bílený r. 1973, Ľubica Žáková, Štefan Trnka PDF [29 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď