Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Mário Lakatoš r. 1993, Margita Borsosová r. 1986, Erika Zuzkovičová, Michal Chynoradský, Jozef Pavlovič r. 1983, Miroslav Voroš r. 1987, Eva Uherčíková, Adriana Holčeková r. 1975, Andela Makulová r. 1975

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Mário Lakatoš r. 1993, Margita Borsosová r. 1986, Erika Zuzkovičová, Michal Chynoradský, Jozef Pavlovič r. 1983, Miroslav Voroš r. 1987, Eva Uherčíková, Adriana Holčeková r. 1975, Andela Makulová r. 1975
[2024-06-14]
Zverejnené od: 2024-06-14
Zverejnené do: 2024-07-02

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Mário Lakatoš r. 1993, Margita Borsosová r. 1986, Erika Zuzkovičová, Michal Chynoradský, Jozef Pavlovič r. 1983, Miroslav Voroš r. 1987, Eva Uherčíková, Adriana Holčeková r. 1975, Andela Makulová r. 1975 PDF [31 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď