Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Daniel Lakatoš, Andrej Lacek r. 1986, František Mizera r. 1960

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Daniel Lakatoš, Andrej Lacek r. 1986, František Mizera r. 1960
[2024-06-13]
Zverejnené od: 2024-06-13
Zverejnené do: 2024-07-01

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Daniel Lakatoš, Andrej Lacek r. 1986, František Mizera r. 1960 PDF [29 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď