Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Kamil Ferenc, Miloš Kňažík, Valentína Matušicová, František Sárközi r. 1973, Brenda Lakatošová r.1996, Bohumil Bánovský r.1961, Katarína Biacovská, Michal Polednák r. 1985, Roman Stojka, Roman Vanovček

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Kamil Ferenc, Miloš Kňažík, Valentína Matušicová, František Sárközi r. 1973, Brenda Lakatošová r.1996, Bohumil Bánovský r.1961, Katarína Biacovská, Michal Polednák r. 1985, Roman Stojka, Roman Vanovček
[2024-06-12]
Zverejnené od: 2024-06-12
Zverejnené do: 2024-07-01

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Kamil Ferenc, Miloš Kňažík, Valentína Matušicová, František Sárközi r. 1973, Brenda Lakatošová r.1996, Bohumil Bánovský r.1961, Katarína Biacovská, Michal Polednák r. 1985, Roman Stojka, Roman Vanovček PDF [30 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď