Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Anežka Čižláková, Karol Kuchta

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte -  Anežka Čižláková, Karol Kuchta
[2024-06-11]
Zverejnené od: 2024-06-11
Zverejnené do: 2024-07-01

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Anežka Čižláková, Karol Kuchta PDF [26 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď