Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 11/2024

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 11/2024
[2024-06-11]
Zverejnené od: 2024-06-11
Zverejnené do: 2024-06-26

Prílohy

  • Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 11/2024 PDF [273 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď