Elektronizácia hlásení do Centrálneho registra hospodárskych zvierat

Elektronizácia hlásení do Centrálneho registra hospodárskych zvierat
[2024-06-10]
Zverejnené od: 2024-06-10
Zverejnené do: 2024-06-25

Prílohy

  • Elektronizácia hlásení do Centrálneho registra hospodárskych zvierat PDF [559 KB]
  • Źiadost' o súčinnost' pri inforrmorvaní obyvateľov - zmena v spôsobe zasielania hláseni o chove PDF [643 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe