Oznámenie o uložení listovej zásielky na mestskom úrade - Jana Barteková, Stanislav Vaško

Oznámenie o uložení listovej zásielky na mestskom úrade - Jana Barteková, Stanislav Vaško
[2024-06-10]
Zverejnené od: 2024-06-10
Zverejnené do: 2024-06-25

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na mestskom úrade - Jana Barteková, Stanislav Vaško PDF [25 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe