Oznámenie o uložení LZ na pošte - Marek Stanko, Aneta Rózsová, Marián Lakatoš r. 1962, Filip Straňák r. 1997, Štefan Rigo, Nikolas Bihary r. 1994, Róbert Makula r. 1994, Ľuboš Gál, Lukáš Krivosudský r. 1994, Paula Šmelcer – 2x , Mária Linková, Andrej

Oznámenie o uložení LZ na pošte - Marek Stanko, Aneta Rózsová, Marián Lakatoš r. 1962, Filip Straňák r. 1997, Štefan Rigo, Nikolas Bihary r. 1994, Róbert Makula r. 1994, Ľuboš Gál, Lukáš Krivosudský r. 1994, Paula Šmelcer – 2x , Mária Linková, Andrej
[2024-06-07]
Zverejnené od: 2024-06-07
Zverejnené do: 2024-06-25

Prílohy

  • Oznámenie o uložení LZ na pošte - Marek Stanko, Aneta Rózsová, Marián Lakatoš r. 1962, Filip Straňák r. 1997, Štefan Rigo, Nikolas Bihary r. 1994, Róbert Makula r. 1994, Ľuboš Gál, Lukáš Krivosudský r. 1994, Paula Šmelcer – 2x , Mária Linková, Andrej PDF [31 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe