Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ - Ján Lakatos r. 1978

Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ - Ján Lakatos r. 1978
[2024-06-07]
Zverejnené od: 2024-06-07
Zverejnené do: 2024-06-24

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ - Ján Lakatos r. 1978 PDF [28 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe