Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Peter Buday, Samuel Ščepka, Miloš Forgáč, Marek Loníček

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Peter Buday, Samuel Ščepka, Miloš Forgáč, Marek Loníček
[2024-05-24]
Zverejnené od: 2024-05-24
Zverejnené do: 2024-06-11

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Peter Buday, Samuel Ščepka, Miloš Forgáč, Marek Loníček PDF [109 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe