Oznámenie o uložení listovej zásielky na mestskom úradu - Zdenka Stojková

Oznámenie o uložení listovej zásielky na mestskom úradu - Zdenka Stojková
[2024-04-15]
Zverejnené od: 2024-04-15
Zverejnené do: 2024-04-30

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na mestskom úradu - Zdenka Stojková PDF [95 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe