Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Jennifer Lakatošová, Miloslav Tkáč, Dávid Bojňanský r. 1997, Jakub Mizera r. 1990, Miroslav Weiss 1978

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Jennifer Lakatošová, Miloslav Tkáč, Dávid Bojňanský r. 1997, Jakub Mizera r. 1990, Miroslav Weiss 1978
[2024-04-15]
Zverejnené od: 2024-04-15
Zverejnené do: 2024-05-03

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Jennifer Lakatošová, Miloslav Tkáč, Dávid Bojňanský r. 1997, Jakub Mizera r. 1990, Miroslav Weiss 1978 PDF [120 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe