Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Santino Stojka, Sebastian Lakatoš, Nikolas Rác, Adrián Zubák, Denis Dostál, Zdenek Rác, Roman Rác, Dajana Lakatošová, Sara Viktoria Oláhová, Mercedes Lakatošová, Veronika Grédelyová, Mia Gajdošíková, Eze

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Santino Stojka, Sebastian Lakatoš, Nikolas Rác, Adrián Zubák, Denis Dostál, Zdenek Rác, Roman Rác, Dajana Lakatošová, Sara Viktoria Oláhová, Mercedes Lakatošová, Veronika Grédelyová, Mia Gajdošíková, Eze
[2024-04-12]
Zverejnené od: 2024-04-12
Zverejnené do: 2024-04-30

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Santino Stojka, Sebastian Lakatoš, Nikolas Rác, Adrián Zubák, Denis Dostál, Zdenek Rác, Roman Rác, Dajana Lakatošová, Sara Viktoria Oláhová, Mercedes Lakatošová, Veronika Grédelyová, Mia Gajdošíková, Eze PDF [114 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe