Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o dodatočnej zmene stavby pred jej dokončením a upustenia od ústneho konania- stavebníci MVDr. Zuzana Maťková a Andrej Maťko

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o dodatočnej zmene stavby pred jej dokončením a upustenia od ústneho konania- stavebníci MVDr. Zuzana Maťková a Andrej Maťko
[2024-04-11]
Zverejnené od: 2024-04-11
Zverejnené do: 2024-04-26

Prílohy

  • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o dodatočnej zmene stavby pred jej dokončením a upustenia od ústneho konania- stavebníci MVDr. Zuzana Maťková a Andrej Maťko PDF [212 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe