Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Veronika Kvetanová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Veronika Kvetanová
[2024-04-11]
Zverejnené od: 2024-04-11
Zverejnené do: 2024-04-26

Prílohy

  • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Veronika Kvetanová PDF [209 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe