Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jakub Kvetan

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jakub Kvetan
[2024-04-11]
Zverejnené od: 2024-04-11
Zverejnené do: 2024-04-26

Prílohy

  • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jakub Kvetan PDF [208 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe