Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN mesta Sereď o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sereď

Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní  návrhu VZN mesta Sereď o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sereď
[2024-04-03]
Zverejnené od: 2024-04-03
Zverejnené do: 2024-04-13

Prílohy

  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN mesta Sereď o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sereď PDF [391 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe