Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemok na Strednočepeňskej ulici

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemok na Strednočepeňskej ulici
[2024-04-02]
Zverejnené od: 2024-04-02
Zverejnené do: 2024-04-18

Prílohy

  • Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemok na Strednočepeňskej ulici PDF [628 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe