Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania
[2024-03-28]
Zverejnené od: 2024-03-28
Zverejnené do: 2024-04-12

Prílohy

  • Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania PDF [507 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe