Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Emil Vyhnálek, Ján Michalka, Jozef Ševčík, Veronika Polakovičová, Veronika Čižláková, Zlatica Lakatošová

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Emil Vyhnálek, Ján Michalka, Jozef Ševčík, Veronika Polakovičová, Veronika Čižláková, Zlatica Lakatošová
[2024-03-28]
Zverejnené od: 2024-03-28
Zverejnené do: 2024-04-15

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Emil Vyhnálek, Ján Michalka, Jozef Ševčík, Veronika Polakovičová, Veronika Čižláková, Zlatica Lakatošová PDF [112 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe