Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ľubica Javorová, Vladimír Ščasný, Róbert Scheimer, Jakub Mizera, Peter Fašánok

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ľubica Javorová, Vladimír Ščasný, Róbert Scheimer, Jakub Mizera, Peter Fašánok
[2024-02-12]
Zverejnené od: 2024-02-12
Zverejnené do: 2024-03-01

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ľubica Javorová, Vladimír Ščasný, Róbert Scheimer, Jakub Mizera, Peter Fašánok PDF [111 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe