Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Daniel Lakatoš, Mária Ševčíková

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Daniel Lakatoš, Mária Ševčíková
[2023-11-20]
Zverejnené od: 2023-11-20
Zverejnené do: 2023-12-08

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Daniel Lakatoš, Mária Ševčíková PDF [96 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe