CUET - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Ing. Pavol Kurpaš

CUET - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Ing. Pavol Kurpaš
[2023-11-16]
Zverejnené od: 2023-11-16
Zverejnené do: 2023-12-01

Prílohy

  • CUET - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Ing. Pavol Kurpaš PDF [413 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe