CUET - Návrh na vydanie územného rozhodnutia ,,Obytný súbor PRÚDY - II. etapa"

CUET - Návrh na vydanie územného rozhodnutia ,,Obytný súbor PRÚDY - II. etapa
[2023-11-15]
Zverejnené od: 2023-11-15
Zverejnené do: 2023-12-31

Prílohy

  • CUET - Návrh na vydanie územného rozhodnutia ,,Obytný súbor PRÚDY - II. etapa" PDF [965 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe