Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Beáta Lenčešová, Július Petický, Ján Mile

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Beáta Lenčešová, Július Petický, Ján Mile
[2023-09-26]
Zverejnené od: 2023-09-26
Zverejnené do: 2023-10-16

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Beáta Lenčešová, Július Petický, Ján Mile PDF [108 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe